0%

Tarix

1998 – Boshlang`ich konsepsiya: “Ishonch” savdo markasi ostida ishlab chiqariluvchi choy O`bekiston bozorini zabt eta boshladi

2005 – Katta o`zgarishlar ortidan kompaniya o`z savdo markasi nomini “Toza choy” nomiga o`gartirishga qaror qildi

2009 – Mahsulotlar soni ko`paygani sari “Toza” choy mahsulotlari okean orti bozori ya`ni AQSHga ham yetib keldi

⦁ 2015 – Rossiyada faoliyat yurituvchi ABER Group kompaniyasi bilan hamkorlik ishlari boshlanib,
“Toza” choy mahsulotlari boshqa MDH davlatlariga ham yetib keldi